Voorwoord

2010, het jaar met twee gezichten. Bestuurder Alex Bonnema aan het woord.

Bekijk

Interviews

Wonen, Vastgoed en Bedrijfsdiensten vormen de organisatie van Elkien. Drie directeuren vertellen over de activiteiten in hun sector.

Bekijk

Jaarverslag

In 2010 heeft Elkien veel gedaan voor de Friese volkshuisvesting. In dit jaarverslag verantwoorden wij ons over al deze activiteiten.

Bekijk